Problem med dejta på arbetsplatsen

Verksamhet i arbetsplatsen. Arbetsgemenskapen på den egna arbetsplatsen är det bästa stället att påverka arbetsvillkoren och sättet att organisera arbete. Verksamhet på arbetsplatsen handlar bl.a. om samarbete, arbetarskydd och förtroendevalda. De flesta frågor är arbetsplatsnära så börja med att prata med din förtroendevalda på arbetsplatsen. Hon eller han vet vad som gäller eller kan hänvisa dig rätt. På din lokala avdelning finns sedan förbundsombudsmän som kan handlägga frågor om ansvar och arbetsrätt. På Ljung & Sjöberg är vi väl medvetna om hur utbrett problemet med stress på arbetsplatsen är, samtidigt som vi också förstår hur svårt det kan vara för dig som chef och/eller arbetsgivare att hantera situationer som dessa. Bakgrund På en arbetsplats i en mellanstor stad i Sverige erbjöds en grupp anställda att delta i en hälsofrämjande intervention. Målet med interventionen var att ge personalen de bästa förutsättningar till välmående och en möjlighet att förbättra sin livsstil, om de upplevde ett behov av det. Med hjälp av en Varje år identifieras drygt 28 000 personer med beroendeproblematik på våra arbetsplatser, med efterföljande utredning och behandling. Det innebär att bara 3 procent (av alla med ett riskbruk) får hjälp. Visst, alla som har ett riskbruk behöver inte hjälp för att lägga om sina vanor. Kanske gör det att du ser på konflikten på ett lite annat sätt. Reflektera över dig själv. Tänk också igenom över var du själv står, med utgångspunkt från dessa frågor. Arbetsplatsens del i konflikten. Det är lätt att se konflikter bara som relationsproblem, men också arbetsplatsen har betydelse. Problem på arbetsplatsen. Konfliker och problem kan när som helst uppstå på en arbetsplats. Här hittar du tips på hur du bäst tar itu med dessa när det väl händer dig.

HIA Ystad. Att skapa en bra arbetsplats Diwo - den digitala arbetsplatsen Det här är digital arbetsmiljö. Lyssna och se Jonas Söderström, expert på digital arbetsmiljö. Arbetsglädje - Sätt fart på Personalmötet Om belastning för kvinnor och män på arbetsplatsen Stresshantering, återhämtning och coachning - www.caladrius.se - Björn Rudman Samarbete på arbetsplatsen

Att delta i en hälsofrämjande intervention på arbetsplatsen.

  1. HIA Ystad. Att skapa en bra arbetsplats
  2. Diwo - den digitala arbetsplatsen
  3. Det här är digital arbetsmiljö. Lyssna och se Jonas Söderström, expert på digital arbetsmiljö.
  4. Arbetsglädje - Sätt fart på Personalmötet
  5. Om belastning för kvinnor och män på arbetsplatsen
  6. Stresshantering, återhämtning och coachning - www.caladrius.se - Björn Rudman
  7. Samarbete på arbetsplatsen

Vad skulle hända med stämningen på jobbet om du vågade bjussa lite mer på dig själv? - Duration: 1:28. Kjell Dahlin 5,474 views Genom ett aktivt arbete av förtroendevalda på arbetsplatsen i samarbete med en ny arbetsledning så vände man på situationen. Avdelningen är numera fullt bemannad, samtidigt som de anställda ... Suntarbetsliv ger inspiration, tips och konkreta verktyg för dig som jobbar med arbetsmiljö och vill skapa en attraktiv och effektiv arbetsplats. https://www.suntarbetsliv.se Följ oss på: • På fredagar ordnar skolans rektor en förlängd fikarast i samband med personalmötet. Dagordningen är kaffe, te och gott bröd samt en överenskommelse om att alla ska prata om det som har ... Baserat på modell i belastning, genus och hälsa i arbetslivet (rapport 2013:9). Kvinnor drabbas av arbetsrelaterade belastningsskador i högre utsträckning än män. I den här filmen beskriver ... Ofta är det på arbetsplatsen besvären yttrat sig som mest och där det uppmärksammas som ett problem som måste tas om hand. Vi märker dock att det i många fall bara är jobbet som får ... Vi lever i en värld av ständig förändring. En värld där globalisering, innovation och teknikutveckling ställer omfattande krav på organisationers förmåga att anpassa sig efter nya ...