På likvidera en

Förslag: Inför ett tidsbegränsat socialbidrag ligth så att om man inte behöver göra sig av med allt direkt.

2017.08.01 23:45 onda-oegat Förslag: Inför ett tidsbegränsat socialbidrag ligth så att om man inte behöver göra sig av med allt direkt.

Kortfattat: man får betalt för sitt uppehälle oavsett om du råkar köra en Ferrari Eller hur mycket man har sparat på banken.
Lyckas man komma på fötterna så omvandlas bidraget till ett lån men lyckas man inte så går man över till vanligt socialbidrag där alla tillgångar måste likvideras.
submitted by onda-oegat to svenskpolitik [link] [comments]